Αγροτικές επιδοτήσεις : Δήλωση Μανόλη Χνάρη Βουλευτή & Υπευθύνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ για την προκαταβολή βασικής ενίσχυσης

Στις 27 Οκτωβρίου 2023 καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μικρότερη προκαταβολή βασικής ενίσχυσης που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτι...


Στις 27 Οκτωβρίου 2023 καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μικρότερη προκαταβολή βασικής ενίσχυσης που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό κόσμο στη χώρα μας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Διαφάνηκε, για ακόμα μία φορά, η ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους, στην καταβολή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόρροια της κακής διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης και της ανύπαρκτης διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς και παραγωγούς.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής έχει σαν αποτέλεσμα η προκαταβολή να μην επαρκεί ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των αγροτών.


Αναπόφευκτα, οι μειωμένες αγροτικές ενισχύσεις, συνεπάγονται την αύξηση του κόστους των προϊόντων, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή και τη συνεχή οικονομική επιβάρυνση του.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, προτεραιότητά αποτελεί η προστασία και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος καθώς και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο σχεδιασμός και η χάραξη του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για να είναι δίκαιος, απαιτείται να αποτυπώνει τις πραγματικές προτεραιότητες και ανάγκες που θα προκύψουν από τον διάλογο της Κυβέρνησης με τους αγρότες και τους κοινωνικούς εταίρους.

Σχόλια