Πρόστιμα 1.000 - 1.500 ευρώ για POS, IRIS & επαγγελματικούς λογαριασμούς από ΑΑΔΕ & Υπουργείο Ανάπτυξης

Εκτεταμένους ελέγχους σε όλη την αγορά ξεκινούν από το νέο έτος τα συνεργεία της , προκειμένου να εντοπιστούν επαγγελματίες που ενώ υποχρεού...


Εκτεταμένους ελέγχους σε όλη την αγορά ξεκινούν από το νέο έτος τα συνεργεία της , προκειμένου να εντοπιστούν επαγγελματίες που ενώ υποχρεούνται δεν προμηθεύτηκαν και δεν χρησιμοποιούν POS, αλλά και όσοι δεν εντάθηκαν στο σύστημα πληρωμών IRIS.


Τη διαδικασία ελέγχων και το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία για τα POS και το σύστημα πληρωμών IRIS καθορίζει απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επαγγελματίες όλων των κλάδων λιανικής και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται από τον Ιανουάριο του 2024 να αποδέχονται πληρωμές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και μέσω του I.R.I.S.

Εξαιρούνται μόνο τα άτομα με αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων (αυτόματοι πωλητές), μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αναφορικά με τις ημερομηνίες, η απόφαση προβλέπει πως, έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, εκτός από τα 35 νέα επαγγέλματα, που πρέπει να εγκαταστήσουν συσκευές αυτόματης πληρωμής (POS), το σύνολο της αγοράς πρέπει να δέχεται συναλλαγές και μέσω του συστήματος IRIS.

Στους ελέγχους που θα γίνονται από τον Φεβρουάριο, στους παραβάτες που θα εντοπίζονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες θα βρίσκονται αντιμέτωποι διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επίσης, όσοι δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν POS ή και επαγγελματικό λογαριασμό μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023, αλλά αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 31 Ιανουαρίου 2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του, έχουν περιθώριο συμμόρφωσης έως την 31η Μαρτίου 2024.
Επαγγελματικοί λογαριασμοί

Ακόμη, η μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επισύρει για τους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ και η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης επαγγελματικού λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και επιφέρει το ίδιο πρόστιμο.

Όσον αφορά τη διαδικασία οι δικαιούχοι πληρωμής πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά έναν ή περισσότερους επαγγελματικούς λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας.

Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι ανωτέρω υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του αριθμού λογαριασμού πληρωμών, ενώ εφόσον υπάρχει διεθνής τραπεζικός αριθμός (Ι.Β.Α.Ν.), δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών Πληρωμών.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίηση του, όπως επίσης κατά την περίπτωση δήλωσης ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Οι μεταβολές που επέρχονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.
Πώς θα ελέγχονται

Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, από κλιμάκια που αποτελούνται από τουλάχιστον δυο υπαλλήλους, τη βεβαίωση παραβάσεων και την επιβολή των προστίμων ορίζονται:
  • Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης
  • Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.
  • Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών ενώ το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο μισό αν:

Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. 

Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών, μέσων πληρωμής με κάρτα και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.Σχόλια