Ευρωπαϊκή Ένωση : «Πράσινη» υποχρέωση η μείωση των φυτοφαρμάκων στη γεωργία κατά 50% μέχρι το 2030

Η υποχρεωτική μείωση των συνθετικών φαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Green Deal, Farm-to-Fork) και η ανάγκη εύρεσης και...


Η υποχρεωτική μείωση των συνθετικών φαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Green Deal, Farm-to-Fork) και η ανάγκη εύρεσης καινοτόμων, αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων φυτοπροστασίας αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο «Soilmicrobiometools for ecotoxicology and plantprotection: Projections for climate change».


Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΙΒΚΦ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα τριών ευρωπαϊκών (HORIZON) ερευνητικών προγραμμάτων (RATION, INTOMED, ARISTO) που έχουν στόχο τη βιώσιμη γεωργία και στα οποία συμμετέχουν οι δύο φορείς. Τη συζήτηση προλόγισε ο δρ Δημήτριος Βλαχοστέργιος (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και η δρ Καλλιόπη Παπαδοπούλου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλίες εστίασαν στην επίπτωση των φυτοφαρμάκων στην υγεία του φυτού και του εδάφους, αλλά και στη μέχρι τώρα υποεκτιμημένη επίδραση του εδαφικού μικροβιώματος στην αγροτική παραγωγή (δρ Δημήτριος Καρπούζας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), στην ανάπτυξη σκευασμάτων βασισμένων σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς για την αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στις καλλιέργειες (δρ Μαρία Παππά, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών φυτοφαρμάκων βασισμένων σε δίκλωνα RNA μόρια έναντι ζιζανίων, ιών, μυκήτων και εντόμων (δρ Αθανάσιος Δαλακούρας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Ειδική προσκεκλημένη της ημερίδας η dr Lisa Stein (University of Alberta, Canada), η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα τριακονταετούς έρευνας της πάνω στην επίδραση των μικροοργανισμών του εδάφους στην κλιματική αλλαγή μέσω της παραγωγής μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου. 

Η ημερίδα, που στόχος της ήταν η ενημέρωση και η ανάπτυξη διαλόγου με την κοινωνία προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοχή και η χρήση καινοτόμων εργαλείων φυτοπροστασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών προς την κατεύθυνση καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ήταν ανοιχτή στο κοινό, την παρακολούθησαν προσκεκλημένοι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την αγροτο-βιομηχανία, Έλληνες και ξένοι υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ ήταν ανοιχτή και στο ευρύτερο κοινό.Σχόλια