ΥπΑΑΤ: 9μηνη παράταση στα σχέδια βελτίωσης για Θεσσαλία & άλλες περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες & πυρκαγιές

“Με συνέπεια η κυβέρνηση υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για τη στήριξη του συνόλου αγροτών και ιδιαίτερα των πληγέντων της Θεσσαλίας με στόχο τ...


“Με συνέπεια η κυβέρνηση υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για τη στήριξη του συνόλου αγροτών και ιδιαίτερα των πληγέντων της Θεσσαλίας με στόχο την αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias, αλλά και τις λοιπές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα το 2023”, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, αναφερόμενος στην παράταση του χρόνου υλοποίησης των Δράσεων 4.1.1., που αφορά στην “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 που αφορά στην “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).


Συγκεκριμένα και για τις δύο Δράσεις που αφορούν σε Σχέδια Βελτίωσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοινώνουν ότι δίνεται 6μηνη παράταση ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Ρόδου δίνεται 9μηνη παράταση για την ολοκλήρωσή τους.Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των δικαιούχων της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, του Έβρου και της Ρόδου, δηλαδή των περιοχών που δοκιμάστηκαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις καταιγίδες Daniel και Elias, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:

Α) Σε όλους τους δικαιούχους αυτών των περιοχών, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποστεί ζημιές, χορηγείται παράταση 9 μηνών για την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Β) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο τις εξής ζημιές:

Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις / θαμνώδεις καλλιέργειες) ή/και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων / προσβάσιμων τολ / ή/και απώλεια της δυναμικότητας των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια μελισσοσμηνών.

Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχές ή/και διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις δεσμεύσεις του μέτρου για λόγους ανωτέρας βίας.

Γ) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί α) απώλεια της αναμενόμενης φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο ή β) καταστροφή ιδιόκτητων ή μισθωμένων παγίων της εκμετάλλευσης (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, προσβάσιμα τολ, σταβλικές εγκαταστάσεις, κυψέλες) συμπεριλαμβανομένης της απώλειας καλλιεργήσιμων εκτάσεων μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών ή/και παραμονής υδάτων, για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι μήνες, όπως στις Παρακάρλιες περιοχές, σε ποσοστό άνω του 25% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο,

Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την επίτευξη μειωμένης τυπικής απόδοσης σε σχέση με αυτή που οφείλουν να πετύχουν κατά τα έτη αυτά. To ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ποσοστού ζημιάς.

Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί. Ωστόσο για τα ανωτέρω έτη πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να είναι τουλάχιστον κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης της βαθμολογίας τους πάνω από το επίπεδο του πρώτου επιλαχόντα στην Περιφέρεια (παρ. 1 του άρθρου 35). Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία τους δεν μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο της βαθμολογικής βάσης.

Δ) Οι δικαιούχοι που έχουν υποστεί καταστροφή σε πάγιο στοιχείο για το οποίο έχει καταβληθεί στον δικαιούχο δημόσια οικονομική ενίσχυση, μπορούν να αιτηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 25 την στήριξή του από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της απλής αντικατάστασης.Οι ενέργειες για την υπαγωγή στις ανωτέρω προβλέψεις περιλαμβάνουν υποβολή σχετικής αίτησης στη ΔΑΟΚ, συνοδευόμενης από πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών / επιτροπών με τα οποία βεβαιώνονται οι ανωτέρω ζημιές.

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω, στις 24/12 υπογράφηκε η σχετική τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 και ήδη η απόφαση έχει προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε τα εξής:

“Στηρίζουμε τους παραγωγούς και τους ενισχύουμε με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για να βελτιώσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να τις μετεξελίξουν σε σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα η κυβέρνηση με συνέπεια υλοποιεί κάθε δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους πληγέντες της Θεσσαλίας, του Έβρου και άλλων περιοχών της χώρας που υπέστησαν καταστροφές από πλημμύρες ή πυρκαγιές. Βρισκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ανάταξη των τοπικών οικονομιών στις πληγείσες περιοχές”.

Διονύσης Σταμενίτης για παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης:

“Έχοντας ως κεντρικό στόχο την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προχωράμε στην απόφαση παράτασης της υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης. Συνεπείς σε όσα έχουμε δεσμευτεί στους παραγωγούς της χώρας, το σύνολο της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, με επικεφαλής τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, υλοποιούμε πολιτικές με στόχο τη στήριξη των παραγωγών και τον εφοδιασμό των απαραίτητων εργαλείων που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν”.ΠΗΓΗ:ertnews.gr

Σχόλια