Ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Χήτα προς το ΥΠΕΝ για την επικείμενη συγχώνευση των δημοτικών φορέων ύδρευσης & αποχέτευσης

Ερώτηση του βουλευτή της  Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Χήτα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για την επικείμενη συγχώνευση των δημοτικών φορέω...
Ερώτηση του βουλευτή της  Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Χήτα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για την επικείμενη συγχώνευση των δημοτικών φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης

Επισυνάπτεται η ερώτηση 
Σχόλια