Ξεκινά το αρδευτικό έργο του Αγίου Δημητρίου Ευρώτα Λακωνίας

Σύμβαση για την κατασκευή του έργου που έχει να κάνει με το αρδευτικό δίκτυο στη θέση ” Μικρά Νιάτα ” στον Άγιο Δημήτριο του δήμου Ευρώτα, υ...


Σύμβαση για την κατασκευή του έργου που έχει να κάνει με το αρδευτικό δίκτυο στη θέση ” Μικρά Νιάτα ” στον Άγιο Δημήτριο του δήμου Ευρώτα, υπέγραψε πρόσφατα ο δήμος Ευρώτα Λακωνίας.

Η εργολαβική σύμβαση, αφορά το σημαντικό αυτό έργο που έχει να κάνει με το αρδευτικό δίκτυο στον Άγιο Δημήτριο Νιάτων. Η πίστωση προέρχεται απ’ το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγχρηματοδοτείται απ’ το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο της Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από εθνική δαπάνη.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι στο 1,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 240 ημέρες απ’ την υπογραφή της σύμβασης.

Με το συγκεκριμένο έργο, θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις, καλύπτοντας συνολική, καθαρή, αρδευόμενη έκταση, περίπου 586 στρεμμάτων, νοτιοδυτικά του Αγίου Δημητρίου Ζάρακος.

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια