Γερμανική Ένωση Αγροτών (DBV) : Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. σημαίνει «θάνατος» της οικογενειακής γεωργίας ...

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα για την έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία, ο Joachim Ruk...


Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα για την έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία, ο Joachim Rukwied, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών (DBV), προειδοποίησε για τις συνέπειές της στον γεωργικό τομέα. 

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, που αποτελεί σημαντική χώρα αγροτικής παραγωγής, θα είχε ως αποτέλεσμα τον «θάνατο» της οικογενειακής γεωργίας, προειδοποίησε η γερμανική ένωση αγροτών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη μελλοντική κατεύθυνση του προγράμματος γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ.

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα για την έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία, ο Joachim Rukwied, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών (DBV), προειδοποίησε για τις συνέπειές της στον γεωργικό τομέα.

Η προσχώρηση θα «οδηγήσει στην κατάρρευση της οικογενειακής γεωργίας στην Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ την Τετάρτη (15 Νοεμβρίου).

Αυτό πρέπει «να παραμείνει στο παρασκήνιο όλων των πολιτικών συζητήσεων», πρόσθεσε.

Ο Rukwied επεσήμανε τον μεγάλο γεωργικό τομέα της Ουκρανίας και το γεγονός ότι η μέση γεωργική εκμετάλλευση στη χώρα είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην ΕΕ.

Η ένταξη θα σήμαινε, επομένως, «την ενσωμάτωση στην ΕΕ ενός γεωργικού τομέα με εντελώς διαφορετικές δομές, μέχρι και εκμεταλλεύσεις της τάξης πολλών 100.000 εκταρίων», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που θα περιλαμβάνει την Ουκρανία είναι «ανέφικτη», εκτός αν αυτό γίνεται σε βάρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις σημερινές χώρες της ΕΕ.

Το έγγραφο θέσεων για την επόμενη ΚΑΠ, 2028- 2034, που παρουσίασε η ένωση την Τετάρτη, βασίστηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ΕΕ και όχι σε μια διευρυμένη ΕΕ, σύμφωνα με τον Rukwied – παρόλο που η ΕΕ έχει αναφέρει ότι (η Ουκρανία) θα είναι έτοιμη για ένταξη μέχρι το 2030.

Πράγματι, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων και των οργανώσεων ότι η ΚΑΠ δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί με τη σημερινή της μορφή εάν η Ουκρανία εισερχόταν στην Ένωση.

Ειδικότερα, οι λεγόμενες άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες καταβάλλονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανά εκτάριο γεωργικής γης, δεν θα ήταν πιθανότατα οικονομικά βιώσιμες για τις μεγάλες εκτάσεις της Ουκρανίας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την DBV, το γερμανικό Υπουργείο Γεωργίας, για παράδειγμα, έχει πιέσει να χρησιμοποιήσει την επικείμενη ένταξη ως ευκαιρία για τη ριζική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και την απομάκρυνση από τις σε μεγάλο βαθμό άνευ όρων στρεμματικές ενισχύσεις.

Αρκετά γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της βιολογικής γεωργίας και της γεωργίας μικρής κλίμακας, έχουν επίσης ταχθεί υπέρ της προετοιμασίας των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση στο Κίεβο υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα ενισχύσει τον γεωργικό τομέα της ΕΕ και θα καταστήσει την Ένωση παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα της γεωργίας.

Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ουκρανικός γεωργικός τομέας δεν θα γίνει «βαρέλι δίχως πάτο» για την ΚΑΠ, διότι είναι ανταγωνιστικός χωρίς μεγάλες επιδοτήσεις – αλλά ταυτόχρονα, κατά κάποιο τρόπο, «υπερβολικά ανταγωνιστικός» σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

«Στην πραγματικότητα, χάρη στο εύφορο μαύρο έδαφος και το φθηνό εργατικό δυναμικό, η ουκρανική γεωργία παράγει τόσο αποτελεσματικά που αποτελεί σοβαρό ανταγωνισμό για πολλές χώρες της ΕΕ, όπως δείχνει η διαμάχη για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών προς την Πολωνία και την Ουγγαρία», αναφέρει η μελέτη.

Ο Rukwied από την άλλη, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ «ως μια χώρα της οποίας η γεωργία παράγει πολύ κάτω από τα δικά μας πρότυπα, για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων» και, ως εκ τούτου, θα ανταγωνίζεται αθέμιτα τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άλλων χωρών της ΕΕ.

Συνεπώς, η Ουκρανία θα πρέπει να μεταφέρει όλα τα πρότυπα της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο προτού ενταχθεί στην Ένωση.

Από Julia Dahm | EURACTIV.de | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη


Σχόλια