Ημερίδα ενημέρωσης για την Ευφυή Γεωργία στην Αμπελουργία την Παρασκευή 26/1/24 στο Αμύνταιο

Ημερίδα ενημέρωσης για την Ευφυή Γεωργία στην Αμπελουργία, στο πλαίσιο του έργου «Στάφυλος», διοργανώνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης...


Ημερίδα ενημέρωσης για την Ευφυή Γεωργία στην Αμπελουργία, στο πλαίσιο του έργου «Στάφυλος», διοργανώνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), σε συνεργασία με την εταιρεία NEUROPUBLIC που συντονίζει το έργο «Στάφυλος», την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 στις 11:30 π.μ. στα γραφεία του Α.Σ.Ε.Π.Α.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.Α., το έργο χρηματοδοτείται από το ΜΕΤΡΟ 16, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).


Στην ημερίδα, θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην καλλιέργεια της αμπέλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και τις προοπτικές των λύσεων ευφυούς γεωργίας στον αμπελοοινικό τομέα.

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια