Ευνοϊκή ρύθμιση για τους αγρότες της Θεσσαλίας για το ρεύμα εν μέσω κινητοποιήσεων

Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να συντονίζονται σε κινητοποιήσεις, αναμένεται να ψηφιστεί η ευνοϊκή ρύθμιση για το ρεύμα των αγροτών ...


Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να συντονίζονται σε κινητοποιήσεις, αναμένεται να ψηφιστεί η ευνοϊκή ρύθμιση για το ρεύμα των αγροτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτέμβριου στη Θεσσαλία.

Η ρύθμιση για τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειες στις πληγείσες περιοχές προβλέπει τα εξής:

  • Για τα έτη 2024 και 2025 αναστέλλεται η είσπραξη των απλήρωτων οφειλών των πληγέντων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
  • Αντιστοίχως, από 1ης.1.2026 οι παραπάνω οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση έως την 31η.12.2030 με μηδενικό επιτόκιο για τους πληγέντες. Το ελληνικό δημόσιο θα καλύψει στο ακέραιο το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης, με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου.
  • Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι αγρότες που κατά την 4η.9.2023 έχουν παροχή αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, οργανισμοί άρδευσης και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για παροχές για σκοπούς άρδευσης, των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
  • Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιου για την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, οι δικαιούχοι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών, όπως και η τυχόν χορήγηση έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.
  • Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή της ρύθμισης.

πηγή:CNN.gr

Σχόλια