Η σπουδαιότητα του πρωτογενή τομέα και οι σύγχρονες προοπτικές ανάπτυξης του

Άρθρο του Μανόλη Χνάρη * Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους κυριότερους και βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας αλλά και τ...


Άρθρο του Μανόλη Χνάρη *

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους κυριότερους και βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Αν και η σπουδαιότητα του είναι δεδομένη λόγω της σημαντικής συνεισφοράς του στο ΑΕΠ, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε την απαξίωση του από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.

Ελλείπει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες ενώ συγχρόνως απουσιάζουν τα κίνητρα για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα σε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον.


Ποιες είναι όμως οι αδυναμίες και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει στη σύγχρονη εποχή ο πρωτογενής τομέας και πως αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν;

Κατ’ αρχάς απαιτείται τροποποίηση της νέας ΚΑΠ. Όπως ανέδειξε και το ΠΑΣΟΚ, η πραγματοποίηση της μικρότερης ιστορικά πληρωμής βασικής ενίσχυσης που έχει δοθεί ποτέ, οι αστοχίες κατά την πληρωμή της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης και του Εθνικού Αποθέματος, το πρακτικά ανεφάρμοστο των οικολογικών σχημάτων και η μετάθεση της πληρωμής τους, για πρώτη φορά το επόμενο έτος, απέδειξαν την αποτυχία του υφιστάμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ. 

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική ανεπάρκεια και η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να εφαρμόσει αυτά που η ίδια έχει εγκρίνει, απόρροια της έλλειψης έστω και της στοιχειώδους διαβούλευσης της με τους παραγωγούς και τους αρμοδίους φορείς.

Κατά την Αναθεώρηση της δε, είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:Στην απλοποίηση των διαδικασιών των οικολογικών σχημάτων για τη συνολική απορρόφηση των ενισχύσεων.
Στον καθορισμό λιγότερων και στοχευμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων στα προϊόντα που συνιστούν προτεραιότητα.
Στην κατάθεση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στην αρχή εκάστου έτους για να είναι δυνατή η πληρωμή τους στο τέλος του

Περαιτέρω, η αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία επιτάθηκε από την ενεργειακή και ρωσο – ουκρανική κρίση, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά προτεραιότητα με τη δημιουργία αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου πετρελαίου στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, καίριας σημασίας ζήτημα αποτελεί και η αναμόρφωση του απαρχαιωμένου συστήματος ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η κλιματική κρίση, πιο παρούσα από ποτέ, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της, λόγω της πρόκλησης ακραίων φαινομένων σε γεωργία και κτηνοτροφία.

Γι’ αυτό το λόγο, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, η διεύρυνση των ασφαλιστικών καλύψεων για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο , όπως ενδεικτικά είναι: η ακαρπία στην ελιά, η προστασία από περονόσπορο και κάλυψη ζωικού κεφαλαίου από πανδημίες και άλλα.

Ταυτόχρονα, χρήζει άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και η διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης, από κατασχέσεις καθώς η ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» αγροτών για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα. Στην ιδία κατεύθυνση, θα οδηγήσει και η θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

Επιπλέον, για το ζήτημα των εργατών γής, απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών (αποκεντρωμένες διοικήσεις – πρεσβείες) για να μη παραμείνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, για ακόμα μία φορά κενό γράμμα.

Τέλος, κρίσιμης σημασίας θέμα είναι η αντιμετώπιση των παράνομων «ελληνοποιήσεων» αγροτικών προϊόντων. Απαιτείται η χωρίς καθυστέρηση επάνδρωση των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών συνδυαστικά με την εντατικοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων στην αγορά, γεγονός που θα πρέπει να είναι αυτονόητο και όχι ζητούμενο.

Για το ΠΑΣΟΚ, ο πρωτογενής τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης του, ως κόρης οφθαλμού, έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις και μέσω των κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων, αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και συμβάλλουμε στην επίλυση τους, δρομολογώντας ουσιαστικά την πλήρη ανασυγκρότηση του.


*Άρθρο του Βουλευτή Ρεθύμνης και υπευθύνου ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλη Χνάρη, στην εφημερίδα Υπαιθρος Χώρα, ενόψει της έκθεσης AGROTICA 2024.

Σχόλια