Εναρμόνιση με τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδων & πυρηνελαίων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας επίκειται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αλλαγές στη νομοθεσία για τα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια .Εναρμόνιση με τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων του Διεθνούς Συμβουλίου ...


Αλλαγές στη νομοθεσία για τα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια .Εναρμόνιση με τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας επίκειται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη δημόσια διαβούλευση να είναι ανοιχτή μέχρι 15/1/2024.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), η ευθυγράμμιση των προτύπων εμπορίας του ελαιολάδου της Ε.Ε. θα προκύψει από την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) 2022/2104, μετά από τις αλλαγές που εγκρίθηκαν πρόσφατα στο πρότυπο εμπορίας (IOC Trade Standard) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για τα ελαιόλαδα (όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου) και τα πυρηνέλαια, με κύρια την εμφάνιση των δενδροδιαγραμμάτων απόφασης για καμπεστερόλη και Δ7-στιγμαστερόλη.

Δείτε τις αλλαγές που θα ψηφιστούν άμεσα:

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ παρακολουθεί στενά με τους ειδικούς εμπειρογνώμονές του, που αποτελούν και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών (ΣΕΧΕ/ΣΕΒΙΤΕΛ), κάθε αλλαγή της ενωσιακής και διεθνής νομοθεσίας για το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο και ενημερώνει άμεσα τις επιχειρήσεις-μέλη του.

Όπως επισημαινει, η συμμετοχή όσο περισσότερων επιχειρήσεων του κλάδου τυποποίησης και εξαγωγής, αλλά και εκπροσώπων από τον πρωτογενή τομέα, εξασφαλίζει πληροφόρηση και στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από όλη την Ελλάδα και από όλες τις ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδων και πυρηνελαίων, δυναμώνει την επιχειρηματολογία στις διαβουλεύσεις και θωρακίζει τα ελληνικά ελαιοκομικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, μειώσεις προετοιμάζονται στα όρια των Αρωματικών Υδρογονανθράκων Ορυκτελαίων (MOAH) και στα όρια των ολικών στερολών, αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα σε μεγάλο ποσοστό των ελληνικών ελαιολάδων και πυρηνελαίων «και απαιτούν την επαγρύπνηση όλων μας».

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ καλεί όλες τις τυποποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδων να εγγραφούν ως μέλη του και να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ανάδειξη του εθνικού αυτού προϊόντος στη θέση που του αξίζει.
Σχόλια