Φραγκίσκος Παρασύρης :Να αποκατασταθούν οι αδικίες των αγρότες του Ηρακλείου από τις μειωμένες πληρωμές & άμεση ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ

«Ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του πολυδιαφημιζόμενου από την κυβέρνηση Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι α...


«Ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του πολυδιαφημιζόμενου από την κυβέρνηση Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι αγρότες μας βιώνουν τη δραματική μείωση του εισοδήματός τους. 

Συγκεκριμένα, οι Άμεσες Ενισχύσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ) για το 2023 ανέρχονται σε € 939 εκ., δηλαδή € 563 εκ. λιγότερα σε σχέση με το 2022. Και όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, το 2023 είναι η χειρότερη χρονιά πληρωμών από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη χώρα μας», τονίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σε ερώτηση που κατάθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.


Ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά άμεση ενημέρωση, σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, ύστερα από τις αστοχίες των πρόσφατων πληρωμών, προκειμένου να κατατεθεί ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο προτάσεων, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς-εκπροσώπους των παραγωγών και τις κατά τόπο αγροτοσυνεταιριστικές ενώσεις και συμπράξεις, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που ανέκυψαν εις βάρος των αγροτών, καλλιεργητών ελιάς, αμπελιού και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας και βεβαίως του Ηρακλείου.

Επιπροσθέτως, Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά να κατατεθούν προς ενημέρωση οι σχετικές προκηρύξεις, οι συμβάσεις ανάθεσης και οι μελέτες που υλοποιήθηκαν για την τροποποίηση της ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με το έργο: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ AUA) – ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης ΕΠE και Παροχής Αποζημιούμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Στρατηγικός Σχεδιασμός και Δράση για τη Γεωργία και τον Μετασχηματισμό της Υπαίθρου (SPARTA) κλπ».

Με βάση το γεγονός ότι το τελικό σχέδιο που έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρτίστηκε με ελλιπή διαβούλευση, μονομερώς από την πλευρά της κυβέρνησης, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών, των φορέων του πρωτογενή τομέα, και επειδή περιλαμβάνει άδικες αποφάσεις για γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κρήτη, ύστερα από τις τελευταίες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιοποιημένα στοιχεία υπήρξαν καθυστερήσεις και έλλειμμα κατατοπιστικής ενημέρωσης στους παραγωγούς της χώρας σε σχέση με την ΚΑΠ 2023-2027, τα οποία συνεχίστηκαν και το 2023. 

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Υπουργός αναφέρεται σε ευθύνες εταιρειών που είχαν υποκαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επειδή, αρχής γενομένης από το 2024, κάθε κράτος μέλος θα υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων για το εθνικό στρατηγικό του σχέδιο και το 2025 θα γίνει η 1η αξιολόγηση των επιδόσεων κάθε εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και θα υποβληθούν αιτήματα ανάληψης επανορθωτικών ενεργειών από τα κράτη-μέλη στον βαθμό που κριθεί απαραίτητο, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη να τον ενημερώσει για τις αλλαγές, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (21 Νοεμβρίου 2022), ζητώντας αναλυτική ενημέρωση, για το κατά πόσο και ποιες αλλαγές επήλθαν κατόπιν προτάσεων των εταιρειών που ανέλαβαν τα συγκεκριμένα έργα.

Σχόλια