ΑΑΔΕ : Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών

Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς αγροτών) φυσικών προσώπων που ξεκινούν να α...


Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς αγροτών) φυσικών προσώπων που ξεκινούν να ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες και επιθυμούν την ένταξή τους σε αυτό, όσο και η διαδικασία απένταξής τους από αυτό, καθορίζεται με απόφαση της ΑΑΔΕ.

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή την απένταξη από αυτό έχουν τα πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή επιθυμούν να απενταχθούν από αυτό. Η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί και από λογιστές και λογιστικά γραφεία, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους αγρότες μέσω της ενότητας «Εξουσιοδοτήσεις» στη ψηφιακή πύλη myAADE.

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης για την ένταξη στο/απένταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών γίνεται με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που οφείλουν να έχουν τα δικαιούχα πρόσωπα για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης ο δηλών μεταβαίνει στη σελίδα «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου», όπου υπάρχει η επιλογή «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών» και επιλέγοντάς την εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εφαρμογή όπου μπορεί να υποβάλει τη σχετική δήλωσή του καθώς και να δει τις δηλώσεις που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στο παρελθόν για ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή απένταξη από αυτό.

Με την επιλογή «Υποβολή Δήλωσης» στην οθόνη της σελίδας «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα πεδία με τα στοιχεία του δηλούντος (ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ./Επώνυμο/Όνομα/Επώνυμο πατέρα/ Πατρώνυμο/Στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου/Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-έδρας/Στοιχεία επικοινωνίας) και ο δηλών επιλέγει τον Δήμο μόνιμης κατοικίας/έδρας. Στην περίπτωση που τα στοιχεία διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας που είναι καταχωρημένα στο Φορολογικό Μητρώο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ορθά, ο δηλών οφείλει πρώτα να προβεί στην επικαιροποίησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και έπειτα να εισέλθει εκ νέου στην εφαρμογή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και μπορεί να εκτυπωθεί από την επιλογή «Υποβληθείσες Δηλώσεις».


πηγή: in.gr

Σχόλια