Πιο ακριβά δάνεια για όσους ρυπαίνουν: Το σχέδιο κυβέρνησης – τραπεζών για carbon credit

Πιστώσεις άνθρακα μέσα από τη λειτουργία Χρηματιστηρίου Αγροτικής Οικονομίας σχεδιάζουν να εφαρμόσουν δοκιμαστικά το οικονομικό επιτελείο μα...Πιστώσεις άνθρακα μέσα από τη λειτουργία Χρηματιστηρίου Αγροτικής Οικονομίας σχεδιάζουν να εφαρμόσουν δοκιμαστικά το οικονομικό επιτελείο μαζί με τράπεζες και Κεφαλαιαγορά

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει μια πιο «πράσινη» εκμετάλλευση της μητέρας γης, αλλά κυρίως τη δανειοδότηση της αγροτικής οικονομίας με άλλα δεδομένα διερευνά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μαζί με το πιστωτικό σύστημα και την Κεφαλαιαγορά.

Πιστώσεις άνθρακα ή αλλιώς Carbon Credits μέσα από τη λειτουργία Χρηματιστηρίου Αγροτικής Οικονομίας σχεδιάζουν να εφαρμόσουν δοκιμαστικά το οικονομικό επιτελείο μαζί με τράπεζες και Κεφαλαιαγορά διερευνώντας το τοπίο για τον σκοπό αυτόν, ενώ συγχρόνως το νέο θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται και περιλαμβάνει πλήθος δράσεων.

Συγκεκριμένα, οι έξυπνες καλλιέργειες θα πρέπει να αμείβονται κατά τον ίδιο τρόπο που αμείβονται και οι βιομηχανίες οι οποίες ρυπαίνουν λιγότερο, ενώ όσες καλλιέργειες ρυπαίνουν θα πρέπει να πληρώνουν με κάποιο τρόπο γι’ αυτό.

Χρηματιστηριακή πλατφόρμα για τις έξυπνες καλλιέργειες

Έτσι προγραμματίζεται και έχει δοθεί σε σύμβουλο προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του, η σχεδίαση μιας χρηματιστηριακής πλατφόρμας, η οποία θα συνεργάζεται με ένα διεθνές χρηματιστήριο για τον σκοπό αυτό.

Τι είναι οι πιστώσεις άνθρακα

Οι πιστώσεις άνθρακα, επίσης γνωστές ως αντισταθμίσεις άνθρακα, είναι άδειες που επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να εκπέμπει μια ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Μια πίστωση επιτρέπει την εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα ή ισοδύναμου σε άλλα αέρια θερμοκηπίου.

Η πίστωση άνθρακα είναι το ήμισυ ενός λεγόμενου προγράμματος «cap-and-trade». Στις εταιρείες που ρυπαίνουν απονέμονται πιστώσεις που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να ρυπαίνουν μέχρι ένα ορισμένο όριο, το οποίο μειώνεται περιοδικά. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία μπορεί να πουλήσει τυχόν μη απαραίτητες πιστώσεις σε άλλη εταιρεία που τις χρειάζεται. Έτσι, οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν διπλά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρώτον, πρέπει να ξοδέψουν χρήματα σε επιπλέον πιστώσεις εάν οι εκπομπές τους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. Δεύτερον, μπορούν να κερδίσουν χρήματα μειώνοντας τις εκπομπές τους και πουλώντας τα υπερβάλλοντα δικαιώματα τους.

Το ίδιο θα συμβεί και για τις αγροτικές καλλιέργειες. Οι υποστηρικτές του συστήματος πίστωσης άνθρακα λένε ότι οδηγεί σε μετρήσιμες, επαληθεύσιμες μειώσεις εκπομπών από πιστοποιημένα έργα δράσης για το κλίμα και ότι τα έργα αυτά μειώνουν, απομακρύνουν ή αποφεύγουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Ακριβότερα δάνεια για όσους ρυπαίνουν

Εν τω μεταξύ οι τράπεζες ξεκίνησαν από το τρέχον έτος να διαφοροποιούν τα τιμολόγιά τους για τους πελάτες εκείνους που δεν κινούνται με κριτήρια ESG στη δραστηριότητά τους και κυρίως για εκείνους που αδιαφορούν στο κατά πόσον η δραστηριότητά τους ρυπαίνει.

Τα τιμολόγια των τραπεζών επιβαρύνονται περί τις 0,10% -0,50% ως προς τις χορηγήσεις των παραπάνω εταιριών και οι τράπεζες βλέπουν αυτήν την αύξηση διτά:Ως κίνητρο οι εταιρίες να αλλάξουν πολιτική

Ως ενίσχυση των εσόδων τους αφού η συνέχιση τέτοιων χρηματοδοτήσεων θα τους στοιχίσει κάποια στιγμή κεφαλαιακά.

Τα κλιματικά stress tests

Στα μέσα Ιανουαρίου οι τράπεζες δίνουν στοιχεία στην ECB με βάση τα stress tests του κλίματος που διεξάγονται και θα ολοκληρωθούν στα μέσα του Μαρτίου.

Η άσκηση θα καταγράψει τις εκπομπές των επιχειρήσεων πελατών των τραπεζών σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις που αυτές πραγματοποιούν στους συγκεκριμένους πελάτες.

Συγχρόνως θα επιβάλει μια περαιτέρω τάξη στις δράσεις που βαφτίζονται πράσινες χωρίς να είναι, το λεγόμενο green washing.

Aυτό θα αποτελέσει την τελευταία άσκηση που δεν θα επιβαρύνει άμεσα τα κεφάλαια των τραπεζών αλλά που θα προετοιμάσει το έδαφος ούτως ώστε κάτι τέτοιο να λάβει χώρα στην επόμενη άσκηση.

Τέλος όπως αναφέρουν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες, η πορεία όλων αυτών των θεμάτων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το πολιτικό βαρόμετρο στις εκλογές των ΗΠΑ αλλά κυρίως από το αντίστοιχο στις ευρωεκλογές, καθώς αν παρατάξεις που υποστηρίζουν τις δράσεις αυτές (πράσινοι στη Γερμανία) δεν λάβουν ισχυρή ψήφο τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν σε ένα τέλμα με σημαντικές συνέπειες για την επιβάρυνση του κλίματος.


Ειρήνη Σακελλάρη 
esakellari@naftemporiki.gr


Σχόλια