Με Πανελλαδικές η εισαγωγή στα ''Μη Κρατικά Πανεπιστήμια '- Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής

Με βασική προϋπόθεση να πετύχουν στις Πανελλαδικές την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το πρόγραμμα σ...


Με βασική προϋπόθεση να πετύχουν στις Πανελλαδικές την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το πρόγραμμα σπουδών που θέλουν να παρακολουθήσουν, θα μπορούν όσοι το επιθυμούν να εγγραφούν στα μη κρατικά Πανεπιστήμια από το νέο ακαδημαϊκό 

Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν οι κάτοχοι ελληνικού απολυτηρίου γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, οι κάτοχοι international Baccalaureate και οι κάτοχοι ισότιμου απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ξένη χώρα. Οι τίτλοι σπουδών που θα δίνονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα φέρουν τη σφραγίδα του υπουργείου Παιδείας και θα είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία αδειοδότησης

Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων απαιτείται Υποβολή αίτησης στο υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση άδειας Διαβίβαση του φακέλου στην ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης εκπαίδευσης) για έγκριση ή μη εντός 120 ημερών Διαβίβαση του φακέλου στον ΕΟΠΠΕΠ ( Εθνικός οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για χορήγηση γνώμης όσον αφορά τα κτηριολογικά ζητήματα.

Το υπουργείο μετά τη λήψη έγκρισης και γνώμης από τους δύο φορείς αλλά και τον έλεγχο των υπόλοιπων δικαιολογητικών θα προβαίνει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνοποίησης των δημόσιων πανεπιστημίων είναι Η θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών με ξένα πανεπιστήμια και η δυνατότητα εγγραφής ξένων φοιτητών στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα Την ίδια στιγμή μπορούν να ιδρύσουν από κοινού με τα ξένα πανεπιστήμια εταιρίες ειδικού σκοπού για την προώθηση της διεθνοποίησής τους.


πηγή: CNN.gr

Σχόλια