Οδηγίες για την προστασία των μελισσών από χημικούς ψεκασμούς

Οδηγίες προς παραγωγούς για την προστασία των μελισσών από τους χημικούς ψεκασμούς. Μετά από παράπονα μελισσοκόμων και πολιτών που ασκούν τη...


Οδηγίες προς παραγωγούς για την προστασία των μελισσών από τους χημικούς ψεκασμούς. Μετά από παράπονα μελισσοκόμων και πολιτών που ασκούν τη μελισσοκομική δραστηριότητα. 

Την ανάγκη προστασίας των μελισσών από χημικούς ψεκασμούς παραγωγών και δενδοκαλλιεργειών, επισημαίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από παράπονα μελισσοκόμων και πολιτών που ασκούν τη μελισσοκομική δραστηριότητα. Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται στους παραγωγούς ότι:

  • Ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον επικείμενο ψεκασμό, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.
  • Συστήνεται στους μελισσοκόμους να αναρτούν σε εμφανές σημείο τον κωδικό της εκμετάλλευσής τους και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο, διεύθυνση), για τη διευκόλυνση ενδεχόμενης ειδοποίησής τους από τους παραγωγούς.Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά στις μέλισσες. Η μη πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης επί της ετικέτας επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους χρήστες γεωργικών φαρμάκων.
  • Συστήνεται ο ψεκασμός να πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες (από τη δύση του ηλίου και μετά), όταν δηλαδή οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
  • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτός συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί.
  • Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βαθμονόμηση και την τακτική συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων και την αποφυγή ψεκασμού όταν επικρατούν δυνατοί και συνεχώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, οι παραγωγοί και οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.Σχόλια