Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων (ΠΑΣΠΙΓΕΣ)

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων το οποίο απαρτίζεται από τους : Αικ...


Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων το οποίο απαρτίζεται από τους :


  • Αικατερίνη Ρεμπή-Πρόεδρος
  • Αθηνά Κουτσούκη-Αντιπρόεδρος
  • Χαράλαμπος Παρλόγλου-Γραμματέας
  • Γιώργος Καραγιώργος-Ταμίας
  • Στέλιος Παπουτσής-Μέλος
  • Αλέξανδρος Παργινός-Μέλος
  • Νίκος Κυνηγάκης-Μέλος


πηγή: Agro Time

Σχόλια